+48 693 617 113

Psycholog, Terapeuta, Coach

Maria Jakuszko

Menu

oferta

OFERTA OPRACOWANA M.IN. W OPARCIU O STANDARDY PSYCHOLOGICZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO* ORAZ O BROSZURĘ “PSYCHOTERAPIA VADEMECUM” POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

1. PORADA PSYCHOLOGICZNA, KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA*

Porada psychologiczna jest specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym nastawionym na rozwiązanie zgłaszanego przez klienta, jego rodzinę lub opiekuna problemu. Zawiera: wstępną rozmowę, określenie problemu oraz przekazanie psychologicznych wyjaśnień i wskazanie odpowiedniej formy pomocy. Jest to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze.
Konsultacja psychologiczna jest specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym, które dotyczy oceny stanu psychicznego. Obejmuje: psychologiczną diagnozę problemową i sformułowanie wskazań.
Psycholog nie stawia diagnozy medycznej. Takie kompetencje ma tylko lekarz, włącznie ze stosowaniem farmakoterapii.
Podczas konsultacji pytam m.in o powód zgłoszenia, oczekiwania, aktualne samopoczucie, dotychczasowe sposoby radzenia sobie, doświadczenia w korzystaniu z pomocy psychologicznej, czy psychiatrycznej, doświadczenia życiowe, relacje z ważnymi osobami, informacje dot.wykształcenia, wieku, pracy, aktualnej sytuacji życiowej.
Konsultacja trwa od 1 do 3 spotkań. Po konsultacji, w zależności od celu, potrzeb i możliwości klienta, możemy umówić się na spotkania o charakterze wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, czy psychoterapię. Zawieramy kontrakt dotyczący celu, prognozowanego czasu trwania współpracy, częstotliwości spotkań, płatności, zasad współpracy. Czasem zdarza się, że kieruję klienta do innego specjalisty w celu zapewnienia najlepszej formy pomocy.
Psycholog, czy psychoterapeuta w swojej pracy nie udziela rad i nie podejmuje decyzji za klienta. Służy swoją wiedzą i umiejętnościami, aby towarzyszyć klientowi w osiąganiu jego celów i szukaniu najlepszych rozwiązań. Nie ocenia, nie moralizuje, respektuje system wartości klienta. Wspiera, pomaga w poprawie funkcjonowania, uczeniu się nowych sposobów reagowania i nabywaniu nowych umiejętności. Podczas spotkań gwarantowana jest tajemnica zawodowa.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno -Zawodowym Psychologa opracowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29
Pracuję z młodzieżą i dorosłymi.
Z porady/konsultacji warto skorzystać gdy:
Oferuję:

2. INDYWIDUALNA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA / PORADA PSYCHOLOGICZNA- SKYPE, WHATSAPP- 150zł (50min) 

Oferta skierowana jest do osób, które mają utrudniony kontakt ze specjalistą lub preferują anonimowy kontakt.
Aby zapisać się na konsultację np. przez Skype, czy WhatsApp, proszę o kontakt telefoniczny bądź przesłanie maila na gabinetmariajakuszko@gmail.com. Po omówieniu dogodnego terminu i godziny proszę o dokonanie opłaty (na podstawie wystawionej przeze mnie faktury-prowadzę polską działalność) i przesłanie mailem potwierdzenia wpłaty.
Mogą Państwo płacić w dowolnej walucie (np EURO, GBP) poprzez system PayPal. System PayPal zapewnia konto internetowe, dzięki któremu można łatwo wysyłać pieniądze z rozmaitych źródeł (np. karta kredytowa lub rachunek bankowy) bez udostępniania swoich danych finansowych.
Usługi standardowe, jak i online odbywają się z zachowaniem tajemnicy zawodowej i ustawy o ochronie danych osobowych.

3. PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to metoda LECZENIA, polegająca na celowym i planowym oddziaływaniu psychologicznym w celu: usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym, somatycznym i społecznym; wspomagania, ochrony i stabilizacji zdrowia psychicznego; przepracowania różnego rodzaju kryzysów i trudności; przywrócenia zdolności do przeżywania, kontaktowania się ze sobą i innymi, odczuwania nadziei i umiejętności cieszenia się życiem; rozwoju i integracji osobowości pacjenta w kierunku lepszej adaptacji i realizacji swoich celów życiowych; poprawy jakości życia, poszerzenia świadomości dotyczącej własnego funkcjonowania.
W pracy psychoterapeutycznej pracujemy m.in. nad rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów, usunięciem/zmniejszeniem objawów, zmianą nieprzystosowawczych myśli, przekonań, nad emocjami, zachowaniami, relacjami klienta ze sobą i innymi osobami,
Psychoterapię poprzedza konsultacja psychologiczna.
W pracy psychoterapeutycznej stosuję podejście integratywne. Korzystam z teorii oraz technik następujących podejść: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego (w tym tzw. trzeciej fali), ericksonowskiego, systemowego oraz psychoterapii pozytywnej. Staram się patrzeć na pacjenta i jego problem bardzo szeroko, a metody pracy i techniki zawsze dobieram indywidualnie.
Oferuję:

4. COACHING INDYWIDUALNY

Coaching (np. life coaching, coaching biznesowy) jest metodą rozwoju osobistego, nastawioną na określanie oraz osiąganie swoich celów. Ma doprowadzić do realnej, pożądanej zmiany i wzrostu satysfakcji z życia osobistego czy zawodowego.
KORZYŚCI COACHINGU INDYWIDUALNEGO
Jak wygląda coaching indywidualny w praktyce?
Na pierwszym spotkaniu poznajemy się. Pytam o Twoje oczekiwania- o to, co chcesz zmienić. Rozmawiamy wstępnie o celach pracy i oczekiwanych rezultatach, niezobowiązująco. Mówię Ci o tym, jak wygląda praca coachingowa, a Ty sprawdzasz, na ile Ci to pasuje. Jeśli jesteś na tak- umawiamy się na kolejne spotkania. Długość i liczbę kolejnych spotkań ustalamy wspólnie, w zależności od Twoich potrzeb i możliwości. Może to być np 6, 8 lub 10 spotkań, które odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. W trakcie kolejnych spotkań pracujemy nad Twoimi celami, a Ty wprowadzasz zmiany w swoim życiu między kolejnymi sesjami. Czuwam nad tym, abyś odczuł(a) zakładane rezultaty. To mają być cele Twoje (nie moje, ani innych osób), zatem zgodne z Twoimi potrzebami i wartościami.
Cena: 250zł (60min) / 350zł (90min). Możliwy jest coaching przez Skype, WhatsApp.

5. OFERTA DLA FIRM- COACHING BIZNESOWY

KORZYŚCI COACHINGU BIZNESOWEGO
Coaching pośrednio może przyczynić się do poprawy wyników biznesowych danego zespołu i firmy.
Cena ustalana indywidualnie.

6. TRENINGI/WARSZTATY NA ZAMÓWIENIE: Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ, ASERTYWNOŚCI, CZY AUTOPREZENTACJI

OFERUJĘ KONKURENCYJNE CENY, ZACHĘCAM DO KONTAKTU

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!